Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Organisationsförändringar grundskolan

Tre glada barn som ligger i gräset.

Foto: Mostphotos

Antal elever i kommunens grundskolor ökar. I framtiden planeras det för fler skolor, och inför läsåret 2017/2018 sker ett antal organisatoriska förändringar för att möta det ökande elevtantalet.

Upplands-Bro är en mycket expansiv kommun och antalet elever i grundskolan ökar. I framtiden kommer kommunen behöva fler skolor. Inga beslut om fler skolor har ännu tagits. När beslut om fler grundskolor tas kommer information om detta publiceras på denna sida. 


Beslut taget om grundskolornas organisation i Bro


Den nya skollagen som trädde i kraft 2010 innebar bland annat att betyg skulle sättas från höstterminen i åk 6. Detta gjorde att organisationen i F-5 skolor behövde utökas till F-6 skolor, alternativt att våra 6 – 9 skolor skulle bli 4 – 9 skolor, för att underlätta en likvärdighet i betygssättandet i årskurs 6.

Utbildningsnämnden tog redan den 17 december 2013 beslut om att detta skulle ske när förutsättningarna så medgav.

Från och med läsåret 2017/2018 kommer skolorna i Broområdet att organiseras  på följande sätt:

  • Råbyskolan f-6
  • Finnstaskolan f-6
  • Härneviskolan f-6
  • Tjustaskolan f-6
  • Broskolan 7-9

Sedan tidigare har skolorna i Kungsängen och Brunna organiserats enl. följande:

  • Bergaskolan f-6
  • Lillsjöskolan f-3
  • Ekhammarskolan 4-9
  • Hagnässkolan 4-9
  • Brunnaskolan f-3

Detta innnebär att samtliga kommunala skolor i kommunen nu har sammanhållna stadier.

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-16